Företagerskan är en fyrtioårig kvinna som driver eget handelsbolag, har en elvaårig dotter (Sunshine) och är ensamboende men har en till-och-från-relation med hennes pappa (E), just nu är det till… eventuella ändringar på den fronten kommer uppdateras på bloggen, tillsammans med allt annat som kan tänkas inträffa, vilket det allt som oftast gör också!

Maila mig, kan man göra på: susanne@foretagerskan.com